Home              Contact
Usui Shiki Ryoho Reiki
2009 © Salon Vivien
 
Reiki - japonské slovo Rei a Ki.
Slovo Rei má mnoho významů - většinou je pojímáno jako univerzální spirituální moudrost. Je to zdroj, odkud životadárnou energii a moudrost čerpáme. Je to moudrost, která přichází od boha nebo Vyššího Já. Je vševědoucí a chápe člověka v jeho úplnosti. Zná příčinu všech problémů a obtíží, ví jak vyléčit.
Slovo Ki znamená energie. Takže slovo Reiki můžeme chápat dvěma a více způsoby. Jednak jako životadárnou energii nebo jako boží moudrost, která se vlévá do nás skrze naše Chi - takže bioenergii. Oživuje všechny živoucí bytosti. Reiki je vlastně technika přenosu léčivé energie. Reiki má svoji moudrost a svoji hlavu. Nikdy nemůže ublížit. Reiki snižuje stres a vyrovnává tělo do harmonie. Reiki je pro mne darem, který mi změnil a také velmi obohatil život. Děkuji za tento dar. Věřím, že vás osloví stejně jako mě.

Usui Reiki se dělí na:
I. stupeň: dochází k harmonizaci čaker včetně čaker na dlaních rukou a na chodidlech. Pracujete se třemi z pěti základních symbolů reiki. Učíte se pracovat v oblasti emociální a duševní, posílat energii na dálku a bez přítomnosti léčené osoby a další techniky práce.

II. stupeň: dochází k další harmonizaci čaker, včetně čaker na dlaních rukou a na chodidlech. Pracujete se třemi z pěti základních symbolů Reiki. Použitím symbolů a otevřených rukou můžete násobit množství energie, kterou čerpáte pro sebe a ostatní.

III. stupeň: stáváte se mistrem Reiki. Život jako mistr je mi velkým požehnáním. Pracujete jak na sobě tak i pomáháte ostatním zvládat životní zkoušky a jak poznat sám sebe. Jak být štastný. Tento stupeň je často rozdělen na etapy, které umožňují postupně příjmout další symboly Reiki a zlepšit práci na sobě a ostatních.


SRT- Spiritual Response Therapy
jedná se o hloubkovou duchovní očistu prostřednictvím Vyššího Já. Je to proces vyhledávání a odstraňování škodlivých programů z tohoto života a minulých životů, které pak ovlivňují naší přítomnost. Smyslem SRT je najít negativní programy, prozkoumat je a pomocí Vyššího Já vyčistit. Funguje to jako, když vymažete záznam z počítače. Tady je to záznam z duše, která si uvědomí, že na tomto světě není sama, mizí pocit vnitřního smutku a osamění. SRT je cesta ze tmy do světla, ve světle vidíme vše jinak. Troufám si říct, že je to jedna z nejúžasnějších metod, která dělá zázraky ve vašem životě.


Terapie přírodní cestou - okamžitá úleva od bolesti na Vašem těle
ošetření léčivou energií zaměřenou na bolesti uvnitř vašeho těla i na těle, vyrovnání hladin energií, jin a jang/jinové i jangové orgány/. Mezi jinové patří meridián plic, srdce, krevní oběh, slezina a slinivka, ledviny a játra.Jangové meridiány žaludek, žlučník, tenké a tlusté střevo,močový měchýř, trojitý ohřívač. Vyrovnání meridiánu početí a řídícího meridiánu.
Meridiány jsou dráhy v těle, které rozvádí životní energii do orgánů, pokud je některá dráha meridiánů nevyrovnaná a tudiž neproudí energie uvnitř těla tak jak má a někde ji je přebytek, nebo úbytek potom orgán degeneruje/bolesti/ a začíná nemoc v těle.Okamžitá úleva od bolesti .
Toto léčení uleví člověku při jakékoliv bolesti zad, hlavy/migrény/, sedací nervy, záněty v těle, virová a chřipková , .onemocnění, srdeční problémy aj. je zaměřena na fyzické tělo a úlevu od bolesti tak , že se najde příčina a ta se odstraní . Rozproudí se v těle životní energie a následně probíhají léčebné procesy. Doplnění do těla co tělo potřebuje, upravení chemických reakcí v těle. Pročistění těla /záněty, viry, mikroby, kvasinky/ aj, Vyrovnání metabolické poruchy organismu. jako je např: štěpení tuků, vstřebávání bílkovin, vitamínů , minerálu atd.Léčení je možno provést na dálku , ale preferuji spíše osobní kontakt. Nutno objednat dopředu telefonicky nebo emailem.Poradenství v regulaci váhy směrem dolů i nahoru. Sestavování jídelníčku pro redukční výživu, sportovní výživu, dětskou výživu. Jídelníčky sestavuji z klasických potravin nebo nutriční výživy, jak komu toto vyhovuje. Doporučení i doplňku co se týká bylin na určitý problém či prevenci.
Cena terapie : 1 hod. - 500,- Kč (dle závažnosti onemocnění)

Archangelic seichim mistr
Tento systém pracuje s energiemi Seichim a Archandělů. Můžete tento systém použít kdykoliv s někým pracujete. Jednoduše si zavolejte Archandělské Seichim.
Archandělé, stejně tak jako všichni andělé, jsou "inteligence", síla a zosobnění určitého aspektu Boha a přinášejí energii, kterou jejich síla představuje. Přesný počet archandělů se liší od školy ke škole. Některé znají pouze tři, zatímco jiní klidně i 12. Informace, které zde naleznete, jsou čerpány z několika zdrojů - Biblické, Gnostické, Arabské, Kabalistické a apokryfické texty. Příklad rozporů je Archanděl Rafael, který se ztotožňuje s Tobiášem na cestách. Jsou čtyři Archandělé, na kterých se skoro všechny víry shodnou. Jsou to Rafael, Gabriel, Michael a nejvíce se všechny shodují na Urielovi. U ostatních jsou jisté rozpory. Vypadá to, že téměř každá víra má svoji skupinu Archandělů. Lze je dohledat v islámských, asyrsko-biblických, židovských, Kabalistických, ve Svitcích od Mrtvého moře a Gnostických zdrojích. Podle Apokryfů, Svitků od Mrtvého moře a biblických zdrojů je 7 shodně pojmenovaných archandělů.
Jsou to Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Ramiel (Jarahmeel), Raguel a Sariel. V Enochově knize Apokryfů - kapitola 20 jsou popsáni následovně: "A toto jsou jména svatých andělů, kteří se o nás starají. Uriel, jeden ze svatých andělů, který vládne nad světem a Tartarem. Rafael, jeden ze svatých andělů, který vládne nad duchem člověka. Raguel, jeden ze svatých andělů, který se mstí za svět světla. Michael, jeden ze svatých andělů, totiž, ten, kterému je přiřknuta nejlepší část lidstva a vláda nad chaosem. Saraqael (Sariel), jeden ze svatých andělů, kterému je přiřknuto vládnout nad duchem, Ti kteří hřeší v duchu. Gabriel, jeden ze svatých andělů, který je nad rájem, hadem a cherubíny. Remiel, jeden ze svatých andělů, kterému Bůh přiřknul ty, kteří povstanou."
V tomto zasvěcení budeme pracovat se Seichim a archanděli, respektive se sedmi, kteří stojí před Božím trůnem. Každý ze sedmi představuje jiný aspekt zdroje a tak budeme jejich přítomnosti využívat k propojení vlastního nitra s aspekty Seichim zdroje. Budeme se propojovat s Michaelem, Raphaelem, Gabrielem, Udidlem, Jarahmeelem (Ramiel), Raguelem a Sarielem. Budeme také pracovat s Archanděli Metatronem a Shekinahem, kteří pomohou všechny archandělské síly vyrovnat a vycentrovat.
Tři další archandělé budou součástí zasvěcení: Jophiel, Raziel a Tzadkiel. Všichni tři jsou v některých zdrojích archanděli. Jakmile se propojíme se zdrojem, tak budeme nejdříve pracovat s Metatronem a Shekinahem jako se silami, které vyrovnávají energie (mužské/ženské, yin/yang, myšlenka/pocit), posléze se propojíme s ostatními a budeme pracovat jednotlivě s nimi. Budeme využívat čakry, barvy a síly k aktivaci té části Seichim, které potřebujeme.

Toto zasvěcení je možné provést na dálku , kdy vám emailem nebo poštou zašlu certifikát a také skripta. Nebo osobně po telefonické , emailové domluvě. Cena je 5 000,- Kč za zasvěcení

Kundaliní Reiki
zasvěcení I., II., III. stupeň

Tato energie působí především na emoce, které se drží na fyzickém těle a způsobují bolesti. Energie vždy vtéká tam , kde je potřeba. Energetický tok se bude shromaždovat kde je potřeba z jeho vlastní vůle.
Kunadalini reiki I. - odstraňují se všechny bloky v čakrách, je otevřen hlavní energetický kanál, z korunní čakry ke kořenové čakře je vyčištěný a připravený pro kundalini probuzení.
Kundalini reiki II. - srdeční čakra se zvětší a energetický kanál od rukou ke korunní čakře je otevřený tak, aby reiki mohla téci. Jakmile je kundalini plamen zapálen v kundalini reiki II., všechny hlavní čakry a energetické kanály jsou vyčištěny a otevřeny.
Kundalini reiki III. - Mistr - prohloubení kunadalini reiki. Můžete léčit sebe, ostatní i zasvěcovat druhé. Stáváte se mistrem kundalini reiki .

Tato energie je velice příjemná a proudí po páteři. Zasvěcení možno provést na dálku nebo osobně. Cena každého stupně je 300,- Kč

Výklad Tarotových karet
Výše nabízené terapeutické metody mohu kombinovat i s výkladem Tarotových karet.
Pomocí těchto karet můžeme společně odhalit problém ve vašem nitru a pracovat na něm.
Informace ohledně terapeutických sezení domluvíme individuálně, prosím kontaktujte mě na mobilním čísle nebo e-mailu.


mobil: +420 731 476 943

e-mail:simackova@unet.cz

www.reiki-simackova.czZDE NAJDETE NABÍDKU A ČASOVÝ ROZPIS JEDNOTLIVÝCH KURZŮ